با امضاي تفاهم‌نامه‌اي بين بيمه ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد خدمات بيمه‌ تكميلي نويسند

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
با امضاي تفاهم‌نامه‌اي بين بيمه ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد خدمات بيمه‌ تكميلي نويسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان درسال 91 افزايش يافت


صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان 15 نوع خدمت بيمه تكميلي سال 91 را اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا