بانك پارسيان

ارمان بچه كف بازار

Member
کاربر فعال
من 2-3 هفته پيش 2000 تا سهم با قيمت 560 تومان خريدم (البته ازاشنا)
مي خواستم بدونم كسي از قيمت روز خبر داره؟
اخر سر كي قراره وارده بورس شه؟؟
 
بالا