بالاخره برگه هاي سهام ايران خودرو ديزل آماده شد!

كلانتر

Member
عضو تازه
بالاخره برگه هاي سهام افزايش سرمايه پارسال يعني دوره قبلي شرکت ايران خودرو ديزل از 324 ميليارد ريال به 648 ميليارد ريال آماده شد.
حال مشخص نيست برگه هاي آخرين افزايش سرمايه اين شركت چه زمان حاضر مي گردد.
افزايش سرمايه آخري از 648 ميليارد ريال به 972ميليارد ريال مي باشد.
بر اساس اين گزارش کليه برگه هاي سهام و گواهينامه هاي قبلي شرکت از درجه اعتبار ساقط مي باشد. لذا سهامداران مي توانند جهت دريافت گواهينامه هاي جديد خود در ساعات 8 الي 16 به اداره سهام شرکت واقع در خيابان آزادي، نبش خيابان اسکندري، شماره 241، طبقه 6، واحد 3 مراجعه کنند.
 

darya_s

Good Member
کاربر فعال
كلانتر گفت:
بالاخره برگه هاي سهام افزايش سرمايه پارسال يعني دوره قبلي شرکت ايران خودرو ديزل از 324 ميليارد ريال به 648 ميليارد ريال آماده شد.
حال مشخص نيست برگه هاي آخرين افزايش سرمايه اين شركت چه زمان حاضر مي گردد.
افزايش سرمايه آخري از 648 ميليارد ريال به 972ميليارد ريال مي باشد.
بر اساس اين گزارش کليه برگه هاي سهام و گواهينامه هاي قبلي شرکت از درجه اعتبار ساقط مي باشد. لذا سهامداران مي توانند جهت دريافت گواهينامه هاي جديد خود در ساعات 8 الي 16 به اداره سهام شرکت واقع در خيابان آزادي، نبش خيابان اسکندري، شماره 241، طبقه 6، واحد 3 مراجعه کنند.
با تشكر از اطلاعات خوبتون. مي‌خواستم در مورد نحوه استفاده از حق تقدم اين اقزايش سرمايه دومي بپرسم كه چكار بايد بكنيم و تا كي وقت داريم؟ :?:
دومين سوال اينكه افزايش سرمايه پارسال كي بوده كه تازه برگه ها حاضر شده؟
 

darya_s

Good Member
کاربر فعال
جواب مرا چرا كسي نمي دهد؟

چرا جواب مرا كسي نمي دهد؟

مي‌خواستم در مورد نحوه استفاده از حق تقدم اين اقزايش سرمايه دومي بپرسم كه چكار بايد بكنيم و تا كي وقت داريم؟ :?:
دومين سوال اينكه افزايش سرمايه پارسال كي بوده كه تازه برگه ها حاضر شده؟


دريا گفت:
كلانتر گفت:
بالاخره برگه هاي سهام افزايش سرمايه پارسال يعني دوره قبلي شرکت ايران خودرو ديزل از 324 ميليارد ريال به 648 ميليارد ريال آماده شد.
حال مشخص نيست برگه هاي آخرين افزايش سرمايه اين شركت چه زمان حاضر مي گردد.
افزايش سرمايه آخري از 648 ميليارد ريال به 972ميليارد ريال مي باشد.
بر اساس اين گزارش کليه برگه هاي سهام و گواهينامه هاي قبلي شرکت از درجه اعتبار ساقط مي باشد. لذا سهامداران مي توانند جهت دريافت گواهينامه هاي جديد خود در ساعات 8 الي 16 به اداره سهام شرکت واقع در خيابان آزادي، نبش خيابان اسکندري، شماره 241، طبقه 6، واحد 3 مراجعه کنند.
با تشكر از اطلاعات خوبتون. مي‌خواستم در مورد نحوه استفاده از حق تقدم اين اقزايش سرمايه دومي بپرسم كه چكار بايد بكنيم و تا كي وقت داريم؟ :?:
دومين سوال اينكه افزايش سرمايه پارسال كي بوده كه تازه برگه ها حاضر شده؟
 

سعيد شفيعي

Member
عضو تازه
اطلاعات تكميلي

سلام
با بخش سهام ايران خودرو ديزل تماس گرفتم ( تلفن 6432293)
1 برگه هاي سهام مربوط به افزايش سرمايه سال قبل ميباشد 0 اين افزايش سرمايه از محل آورده و اندوخته) در تابستان سال قبل انجام گرفته است.

2 امسال جهت افزايش سرمايه جديد مبلغي پرداخت نخواهد شد
3 به دليل اينكه امسال تمام افزايش سرمايه بصورت جايزه ميباشد و بصورت اتوماتيك انجام خواهد شد متصدي بخش سهام شركت تاكيد داشت كه امساب برخلاف سال قبل برگه هاي سهام جديد بسيار سريعتر در اختيار سهامداران قرار خواهد گرفت.
ارادتمند
سعيد شفيعي
 
بالا