باسلام مدتی است که گفته میشود همه کابران بورسی باید درسجام ثبت نمایند وبزودی برای کسانی که ثبت نام نکرده اند محدودیت هایی ایجاد خواهدشد اماچگونگی ثبت

hafaz

Well-Known Member
کاربر فعال
باسلام
مدتی است که گفته میشود همه کابران بورسی باید درسجام ثبت نمایند وبزودی برای کسانی که ثبت نام نکرده اند محدودیت هایی ایجاد خواهدشد
اماچگونگی ثبت نام ومراحل آن:
_ باورود به سایت سجام یکسری اطلاعات شخصی میخواهد که درچندمرحله باید بطور صحیح واردنمایدودرنهایت درصورت صحت اطلاعات وپذیرش برای کابر یک عدد 10رقمی پیام توسط شرکت سرمایه گزاری مرکزی می آیدوباید منتظر مرحله بعد یعنی احرازهویت باشیدکه باپیام توسط شرکت سرمایه گذاری مرکزی باید باحضور دریکی اردفاتر پیشخوان دولت وارایه کد 10رقمی وکارت ملی معتبر وپرداخت 120/000ریال هزینه (پرداخت حتماتوسط کارت بانکی میسر می باشد)این مرحل انجام می گرددوباپیام آنی دیگری درصورت صحت مراحل ثبت نام وموفقیت توسط شرکت سرمایه گزاری مرکزی احراز هویت کابر تایید ومراحل ثبت نام باموفقیت انجام می گردد
- امیدوارم ومرود استفاده دوستان قراربگید
 

Nothing

Well-Known Member
کاربر فعال
باسلام
مدتی است که گفته میشود همه کابران بورسی باید درسجام ثبت نمایند وبزودی برای کسانی که ثبت نام نکرده اند محدودیت هایی ایجاد خواهدشد
اماچگونگی ثبت نام ومراحل آن:
_ باورود به سایت سجام یکسری اطلاعات شخصی میخواهد که درچندمرحله باید بطور صحیح واردنمایدودرنهایت درصورت صحت اطلاعات وپذیرش برای کابر یک عدد 10رقمی پیام توسط شرکت سرمایه گزاری مرکزی می آیدوباید منتظر مرحله بعد یعنی احرازهویت باشیدکه باپیام توسط شرکت سرمایه گذاری مرکزی باید باحضور دریکی اردفاتر پیشخوان دولت وارایه کد 10رقمی وکارت ملی معتبر وپرداخت 120/000ریال هزینه (پرداخت حتماتوسط کارت بانکی میسر می باشد)این مرحل انجام می گرددوباپیام آنی دیگری درصورت صحت مراحل ثبت نام وموفقیت توسط شرکت سرمایه گزاری مرکزی احراز هویت کابر تایید ومراحل ثبت نام باموفقیت انجام می گردد
- امیدوارم ومرود استفاده دوستان قراربگید
با سلام
برای ثبت نام کارت ملی هوشمند جدید مورد نیاز هست یا با همون کارت ملی قدیمی و شماره ملی میشه ثبت نام کرد؟
 

hafaz

Well-Known Member
کاربر فعال
بالا