ايجاد صندوق سرمايه گذاري ارزي در بورس

محمداعلا

مسدود شده
مسدود شده
#1
با ايجاد و راه اندازي صندوق سرمايه گذاري ارزي در بورس انتظار مي رود قدرت مالي بازار بورس افزاييش بيشتري پيدا نمايد و انتظار مي رود جذب بيشتري از سرمايه گذاران خارجي در بازار صورت پذيرد اين امر موجب خواهد شد که سهام شرکت هايي که p/eپاييني دارند و قيمت زير 200 تومني سهم را دارا مي باشند خوب جمع آوري شوند و بورس مجددا به روز هاي طلايي خود بر گردد ((شايد به همين دليل است حقوقي هاي زيادي اين سهم ها را درو مي کنند ))
 
بالا