انفورماتيك

مرتضي بورسي

New Member
عضو تازه
#3
ظاهرا با افزايش سرمايه رانفور موافقت شده و به تصويب رسيده. متاسفانه نتوانستم مجمع رانفور بروم ولي گزارشش را فردا روزنامه دنياي اقتصاد چاپ مي‌كند.
 
بالا