اقا كاميار- مخابرات

عليرضا اسدي فرد

Member
کاربر فعال
مدتهاست كه از مخابرات راه دور خبري نيست. ازش اطلاعي داريد؟
من مدتهاست كه با توجه به پي/اي بسيار پايينش منتظر بودم باز بشه يه كمي بخرم اما انگار نميخواد باز بشه. ظاهرا عملكرد خوبي هم داشته.
اگه خبري يا نظري داريد لطفا بفرماييد.
 
بالا