*افزايش سرانه مصرف گوشت بوقلمون* عضو هيات مديره تعاوني پرورش‌دهندگان بوقلمون: ارزان ب

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
*افزايش سرانه مصرف گوشت بوقلمون* عضو هيات مديره تعاوني پرورش‌دهندگان بوقلمون: ارزان بودن اين محصول نسبت به ساير مواد پروتئيني علت اين رشد است


سرانه مصرف گوشت بوقلمون در كشورمان به 270 گرم رسيده است كه پرورش‌دهندگان اين بخش معتقدند افزايش قيمت گوشت قرمز در سال جاري و مناسب‌بودن نرخ گوشت بوقلمون نسبت به ساير مواد پروئيني باعث افزايش مصرف اين ماده پروتئيني شده است....

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا