استاد حياتبخش

#3
ما اوچيكتيم

سلام دكتر جوون من چاكرت برم اقاي اسيما
اين حرفا چيه دكتر (نمرديم بالاخره يكي به ما گفت استاد :lol: )
امروز يه معامله هوس انگيز( از همونا كه هفته پيش رو شاراك شد ) روي موتوژن انجام شد و فكر كنم ايندفه 400 استاده
شاراك هم دوباره بر ميگرده الان وقت خريده
بوعلي رو هم نميدونم چرا متوقف كردن من كه منتظره 400 هستم
سر بازنشستگي هم كه عشقه منه
سر غدير هم( بابا غوله رو ميگم) خيلي سهم مطمپنيه
پتروشيمي خارك هم بايد كمكم از خواب پاشه
كربن رو هم ذوست دارم
 
بالا