اساتيد ودوستان سايت براي خريد چه پيشنهاد مي نماييد؟

علی خوش خلق

Good Member
کاربر فعال
:?: :?: كاميار عزيز وساير دوستان كماكان منتظريم :idea:
نظر خودم خريد وملت است وسپه به پترو ميان مدت فكر ميكنم غدير را دوست دارم ومنتظر استارت پر گاز از آن هستم وصنا را مجددا زير قيمت 450 ميخرم پتروشيمي خارك را دنبال ميكنم
نسوز آذر را تحت نظر دارم و وبانك را1450 هنگام باز گشايي تحسين مينمايم
ياهو
 
بالا