اساتيد محترم-مديريت توانمند سايت-پيشنهاد سبد هفته

رند

New Member
کاربر فعال
#1
در صورت امكان براي هر هفته يك سبد پيشنهادي اعلام فرماييد . تصديق مي فرماييد كه فايدهاي آموزشي و عملي خواهد داشت.
 
#2
به نقل از رند :
در صورت امكان براي هر هفته يك سبد پيشنهادي اعلام فرماييد . تصديق مي فرماييد كه فايدهاي آموزشي و عملي خواهد داشت.

اين پيشتهاد عاليه.
البته واضح است كه هر سبدي كه پيشنهاد شد الزامي به خريد ان نيست. اما پس از مدتي يك تجربه بسيار گرانبها براي ما تازه واردها بجا خواهد ماند. البته به اين شرط كه در اراپه اين سبد فقط شرايط بازار را در نظر بگيريم نه پرتفوي خودمان را. ضمن انكه فقط مدير سايت حق پيشنهاد داشته باشد. زيرا در غير اينصورت هفته اي صدتا سبد خواهيم داشت كه شايد 99تاش بر اساس سود شخصي باشد.
 
#3
فكر نمي كنم كار صحيحي باشه چون هر كس با هر سرمايه اي خودش بايد تصميم بگيره و راجع به هر شركت تحقيق كنه ..اگه قرار باشه هر هفته يكي از اساتيد سبد معرفي كنه ما تازه وارد ها بجاي سعي و تلاش لقمه اماده رو ميل مي كنيم
 

عباس آقا

New Member
عضو تازه
#4
سبد 830430

خريد با اولويت:
س. رنا
س. معادن فلزات
داده پردازي - خدمات انفورماتيك
كالسيمين
س. پتروشيمي
گازولوله
س. غدير
سيمان شمال

و اگر گير ...
س. صنعت و معدن
سرااميك اردكان
كابل تك
دوده صنعتي
 
بالا