اساتيد محترم-مديريت توانمند سايت-پيشنهاد سبد هفته

رند

Member
کاربر فعال
در صورت امكان براي هر هفته يك سبد پيشنهادي اعلام فرماييد . تصديق مي فرماييد كه فايدهاي آموزشي و عملي خواهد داشت.
 

عليرضا اسدي فرد

Member
کاربر فعال
رند گفت:
در صورت امكان براي هر هفته يك سبد پيشنهادي اعلام فرماييد . تصديق مي فرماييد كه فايدهاي آموزشي و عملي خواهد داشت.

اين پيشتهاد عاليه.
البته واضح است كه هر سبدي كه پيشنهاد شد الزامي به خريد ان نيست. اما پس از مدتي يك تجربه بسيار گرانبها براي ما تازه واردها بجا خواهد ماند. البته به اين شرط كه در اراپه اين سبد فقط شرايط بازار را در نظر بگيريم نه پرتفوي خودمان را. ضمن انكه فقط مدير سايت حق پيشنهاد داشته باشد. زيرا در غير اينصورت هفته اي صدتا سبد خواهيم داشت كه شايد 99تاش بر اساس سود شخصي باشد.
 

ارمان بچه كف بازار

Member
کاربر فعال
فكر نمي كنم كار صحيحي باشه چون هر كس با هر سرمايه اي خودش بايد تصميم بگيره و راجع به هر شركت تحقيق كنه ..اگه قرار باشه هر هفته يكي از اساتيد سبد معرفي كنه ما تازه وارد ها بجاي سعي و تلاش لقمه اماده رو ميل مي كنيم
 

عباس آقا

Member
عضو تازه
سبد 830430

خريد با اولويت:
س. رنا
س. معادن فلزات
داده پردازي - خدمات انفورماتيك
كالسيمين
س. پتروشيمي
گازولوله
س. غدير
سيمان شمال

و اگر گير ...
س. صنعت و معدن
سرااميك اردكان
كابل تك
دوده صنعتي
 
بالا