ادامه سياست بانك مركزي سوييس براي محدود كردن صعود فرانك

خبر خوان

New Member
مدیر کل انجمن
#1
ادامه سياست بانك مركزي سوييس براي محدود كردن صعود فرانك

بانك مركزي سوييس تا زمانيكه بي‌ثباتي در منطقه يورو ادامه داشته باشد، همچنان حداقل نرخ مبادله 1.20 فرانك سوييس در برابر هر يورو را اعمال مي كند و آماده خريد نامحدود ارز خارجي براي انجام اين كار است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، توماس...

ادامه خبر: ادامه...
 
بالا