آپشن سهام

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
آشنایی با اختیار معامله و جزئیات آن
هر آنچه در رابطه با قرارداد های اختیار معامله در بازار بورس تهران باید بدانید ...
نوشته شده در 1395/10/27
vbourse.ir


مقدمه

نقش ابزارهای مشتقه در تامین نیازهای سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی در سال های اخیر غیرقابل انکار بوده و نشان از کارایی و توسعه یافتگی بازار است. وجود این ابزار باعث می شود نه تنها سرمایه‌گذار خارجی، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی هم اقبال لازم و پرشوری نسبت به بازار داشته باشند. اهمیت و کارایی ابزارهای مشتقه در پوشش ریسک، متنوع سازی سبد سرمایه گذاری و بهبود فرآیند کشف قیمت دارایی ها به اندازه ای است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حجم معاملات آن بسیار بیشتر از بازارهای نقدی گزارش می شود.در ماه گذشته، سازمان بورس در تحولی نوین، از قراردادهای اختیار معامله از نوع خرید رو نمایی کرد و در ادامه از شنبه 25 دی ماه قرارداد اختیار معامله از نوع فروش نیز در بازار سرمایه اجرایی شده است. در این مقاله «وبورس» به معرفی این نوع قراردادها و جزئیات مربوط به این اوراق مشتقه در بازار بورس تهران می پردازد.

قرارداد اختیار معامله چیست؟
اختیار معامله (Option) قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. بنابراین براساس این قرارداد، دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله‌ای انجام دهند. در این معامله خریدار اختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می‌آورد. از طرف دیگر، فروشندة قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آمادة فروش دارایی مذکور است.

چنان که از تعریف قرارداد اختیار معامله پیداست، دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرفنظر وی از اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای این حق، پرداخته است از دست می‌دهد. از طرف دیگر فروشنده در صورت خواست خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است.

قراردادهای اختیار معامله به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:
الف - قرارداد اختیار خرید (call option)
دارندة این نوع اختیار معامله، حق دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت مشخصی –به قیمت توافقی–در دورة زمانی معینی بخرد. بدیهی است در طول دوره ی معاملاتی، خریدار می تواند اختیاری که خریداری کرده است را بفروشد و سود یا زیان شناسایی کند و دیگر حق یا تعهدی در رابطه با اختیار ندارد.

ب - قرارداد اختیار فروش (put option)
این قرارداد به دارنده حق می‌دهد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت توافقی در دورة زمانی مشخصی بفروشد. درحالی‌که خریدار قرارداد اختیار خرید، به امید افزایش قیمت آن را می‌خرید، خریدار قرارداد اختیار فروش پیش‌بینی می‌کند که قیمت در آینده کاهش خواهد یافت.


در ادامه اصطلاحات مورد استفاده از این نوع قراردادها توضیح داده می شود:

اوراق اختیار معامله آمریکایی (American options):

اوراقی است که در هر زمانی قبل از موعد سررسید قابل اعمال است.

اوراق اختیار معامله اروپایی (European options):
اوراقی است که فقط درموعد انقضاء قابل اعمال است. اختیار معامله هایی که در بازار بورس تهران منتشر شده است از این نوع است و بنابراین این اختیارها قابلیت اعمال قبل از سررسید را ندارند. (اما قابلیت خرید یا فروش را دارند)

قیمت اعمال (exercise price):
قیمت اعمال عبارت است از قیمت توافقی (strike price) که دارنده برگ اختیار معامله می تواند سهام عادی را با آن قیمت معامله کند. به عبارت دیگر قیمت توافق شده قیمتی است که سهام عادی در آن قیمت خریداری شده (در حالت اختیار خرید سهام) و یا به فروش می رسد(در حالت اختیار فروش سهام). برای مثال، ضفولا003 با قیمت اعمال 130 تومان را ببینید. شما با خرید این اختیار به قیمت 177 تومان، می توانید در تاریخ سررسید (25 بهمن) سهم فولاد را به قیمت 130 تومان خریداری کنید که در واقع تمام شده ی این سهم برای دارنده ی اختیار معادل 147 تومان می شود.

تاریخ سررسید: تاریخی است که پس از آن قرارداد اختیار معامله منقضی می شود، و دارنده ی اختیار می تواند در صورت تمایل در این تاریخ درخواست اعمال خود را به کارگزار مربوطه اطلاع دهد.

اندازه قرارداد: تعداد سهمی که فروشنده در قرارداد اختیار معامله، خرید یا فروش آن را تعهد می کند.

بازار مشتقه: بازار معاملات اختیار معامله و قراردادهای آتی در بورس است.

سقف سفارش: حداکثر تعداد مجاز قرارداد اختیار معامله در هر سفارش است.

مشخصات یک قرارداد اختیار معامله: مشخصات قرارداد یک گروه اختیار معامله شامل موارد زیر است که توسط بورس قبل از انجام معامله منتشر می شود.

 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
مزایای قراردادهای اختیار معامله چیست؟
-اهرم مالی

قراردادهای اختیار معامله این فرصت را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند که یک وضعیت را با نقدینگی کمتری مدیریت کنند به عبارت دیگر این ویژگی باعث می شود سود یا زیان معاملات در یک دوره زمانی نسبت به آورده مشتری (قیمت اختیار پرداخت شده توسط خریدار(دریافت شده توسط فروشنده)) چند برابر باشد. برای روشن شدن موضوع مثالی را مطرح می کنیم:

فرض کنید سرمایه گذار با پرداخت 1،000،000 ریال اختیار خرید 10،000 سهم (هر اختیار 100 ریال) شرکت ایران خودرو با قیمت توافقی 3،300 ریال با سررسید شش ماهه خریداری می کند. با رشد گروه خودرویی فرض کنید قیمت هر سهم ایران خودرو در سررسید به 4،000 ریال رسیده است. در این صورت خریدار اختیار با اعمال اختیار خود مبلغ 7،000،000=10،000*(3،300-4،000) ریال سود در مقابل پرداخت 1،000،000 ریال دریافت می کند و فروشنده اختیار با دریافت مبلغ 1،000،000 ریال متحمل زیان 7،000،000 ریالی می شود.

- کاهش ریسک

با خرید قرارداد اختیار معامله یک دارایی پایه به جای خود دارایی پایه، ریسک بالقوه سرمایه گذاری کاهش می یابد و زیان معامله محدود به هزینه ای است که برای خرید اختیار معامله پرداخت می شود. در واقع از قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک استفاده می شود که به سرمایه گذار اجازه می دهد تا ریسک خود را در مقابل نوسانات نامطلوب قیمت پوشش دهد.

- کسب سود از نوسان قیمت سهم

با استفاده از اختیار معامله، شخص می تواند بدون در اختیار داشتن سهم پایه، از نوسان قیمت آن منتفع شود.

- استفاده از مزیت زمانی جهت تصمیمات آتی

معامله قراردادهای اختیار معامله به سرمایه گذار امکان می دهد با پرداخت درصدی از قیمت سهم، جریان نقدی خرید یا فروش خود را ثابت کند و در زمان باقیمانده تا سررسید، تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.

- متنوع سازی سبد سرمایه گذاری

وجود اختیار معامله در سبد سرمایه گذاری به عنوان یک دارایی مشتقه،امکان متنوع سازی سبد را به سرمایه گذار می دهد.

نحوه ورود به قراردادهای اختیار معامله
نحوه ورود به یک قرارداد اختیار معامله بستگی به پیشبینی سرمایه گذار و هدف وی از اتخاذ موقعیت در بازار قرارداد اختیار معامله می باشد. اگر مشتری سهم پایه قرارداد را در سبد دارایی خود داشته باشد، در این صورت با اتخاذ موقعیت خرید اختیار فروش میتواند سهم خود را در مقابل نوسانات قیمتی پوشش دهد و اگر مشتری افزایش قیمت سهام را پیشبینی کند میتواند با خرید اختیار خرید و اعمال آن در سررسید به کسب سود بپردازد. همچنین با پیشبینی کاهش قیمت سهم پایه در آینده میتواند اقدام به فروش اختیار خرید نماید و با پیشبینی افزایش قیمت سهم پایه میتواند نسبت به فروش اختیار فروش اقدام کند.

فرض کنید سرمایه گذار اختیار خرید 10,000 سهم شرکت ایران خودرو را به قیمت توافقی 3,000 ریال باسررسید شش ماه بعد خریداری میکند و در ازای خرید این اختیار مبلغ 1،000،000 ریال (هر اختیار 100 ریال) به فروشنده اختیار می پردازد. اگر در سررسید قیمت هر سهم ایران خودرو کمتر یا مساوی با قیمت توافقی باشد عملاً خریدار اختیار خود را اجرا نمی کند و خالص زیان خریدار مساوی با مبلغ پرداخت شده بابت خرید اختیار می باشد. فرض کنید در سررسید قیمت هر سهم ایران خودرو 3,300 ریال باشد در این سورت خالص سود خریدار اختیار معادل (2،000،000=1،000،000-3،000،000=10،000*300=3،000-3،300) ریال خواهد بود

نحوه خروج از بازار اختیار معامله چگونه است؟
خریدار یا دارنده اختیار می تواند با فروش قرارداد خریداری شده و فروشنده قرارداد نیز با اتخاذ موقعیت معکوس(خرید همان قرارداد) در بازار طی دوره معاملاتی اقدام به خروج از بازار قرارداد اختیار معامله نمایند. هم چنین با انقضا قرارداد اختیار معامله در سررسید موقعیت باز مشتری بسته می شود.
عوامل موثر بر قیمت اختیار معامله

عوامل مختفی بر قیمت اختیار تاثیر دارند، قیمت سهام پایه، نرخ بهره، فاصله تا سررسید، قیمت اعمال و ... . وبورس در مقاله ی آتی جزئیاتی بیشتری از این بند را بررسی خواهد کرد.نکاتی در باب اختیار معامله های بازار بورس تهران
- هر قرارداد اختیار معامله قابل خرید و فروش معادل 10 هزار سهم دارایی پایه است، بنابراین برای مثال حداقل تعداد خرید ضفولا003 معادل 10هزارعدد یا 1 قرارداد است. سقف تعداد قرارداد در هر سفارش معادل 100 قرارداد است.

- تا به امروز سه نماد «فولاد»، «خودرو» و «فملی» اختیار معامله منتشر کرده اند.

- تاریخ سررسید تمامی اختیار معامله های فعلی 25 بهمن 95 است که با توجه به فاصله ی زمانی کمتر از یک ماه تا سررسید، این موضوع خود نکته ی منفی و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در رابطه با این اختیارها است.

- نماد فولاد 7 اختیار معامله خرید با نماد «ضفولا» و 7 اختیار معامله فروش با نماد «طفولا» تاکنون منتشر کرده است. با توجه به قیمت اعمال از 110 تومان تا 170 تومان، این 7 نماد از «ضفولا001» تا «ضفولا007» دسته بندی شده اند (به همین ترتیب برای اختیار فروش)

- در نماد های خودرو و فملی، اختیار های خرید با نمادهای «ضخود» و «ضفملی» و اختیار های فروش با نمادهای «طخود» و «طفملی» دسته بندی شده اند (6 دسته اختیار معامله خودرو و 7 دسته اختیار معامله فملی)

- همانظور که مشخص است نماد اختیار خرید با حرف ض شروع می شود و در ادامه 3 یا 4 حرف ابتدایی نماد اصلی است، سه عدد پایانی نماد (از 001 تا 007) نشان دهنده تفاوت این اختیارها در قیمت اعمال است. همینطور اختیار فروش با حرف ط شروع می شود و ادامه ی نماد مطابق اختیار خرید است.

- کارمزد معاملات اختیار معادل 8 صدم درصد یا 8 ده هزارم است. در واقع تنها کارمزد کارگزاران اخذ می شود و کارمزدهای مربوط به بورس، سپرده گذاری و ... صفر است. این میزان کارمزد تنها در سه ماه اول شروع معاملات این اوراق معتبر است. در واقع با هدف کمک به توسعه بازار تمامی کارمزدها به جز کارمزد کارگزاران صفر در نظر گرفته شده است.

- ریسک دیگر این اوراق در حالت فعلی، مساله ی ناشر است. برای مثال ناشر اختیار معامله خودرو، شرکت سمند است. با توجه به اوراق فعلی، و سهامدار عمده بودن سمند در خودرو، می تواند شائبه ی دستکاری قیمتی در روند عرضه و تقاضای نماد خودرو با توجه به زمان کوتاه تا تاریخ سررسید وجود داشته باشد. (درنظر داشته باشید حتی نوسان چند درصدی قیمت سهام خودرو، می تواند ارزش اعمال قراردادهای اختیار را با نوسانات چند ده درصدی مواجه کند، با دو مثال بیان شده در بالا، این موضوع مشخص است). البته با بررسی اختیار های فعلی که معامله شده اند و حجم ناچیز آن، (از 12 اختیار معامله ی خودرو، تا به امروز تنها 3 نماد معامله شده اند و ارزش کل معاملات این مدت این 3 نماد کمتر از 110 میلیون تومان است) این ریسک در حال حاضر چندان مهم به نظر نمی رسد. ولی بدیهی است از دلایل استقبال ناچیز بازار از این اختیارها و معاملات کم، مربوط به زمان خیلی کوتاه تا سررسید و ریسک ناشر و ... است.

-اقدامات شرکتی اعم از تعدیل پیشبینی سود، تقسیم سود، افزایش سرمایه و ...، باعث توقف و بازگشایی همزمان اختیار همراه با سهم پایه می شود. هر یک از اقدامات فوق می تواند باعث تعدیل قیمتی و اندازه اختیار شود که توضیحات تغییرات قیمتی و اندازه اختیار در این مقاله نمی گنجد. البته درنظر داشته باشید اختیارهای فعلی خودرو، فملی و فولاد تا سررسید 25 بهمن مشمول افزایش سرمایه و تقسیم سود نخواهند شد و نیازی به تعدیل قیمتی و اندازه نخواهند داشت، اما بدیهی است با گسترش این بازار نیاز است این موارد هم درنظر گرفته شود.

-در حال حاضر تنها امکان خرید اختیار خرید یا فروش وجود دارد و خریدار با فروش این اختیار، می تواند موقعیت خود را ببندد. به بیان ساده تر، خریدار هیچ تعهدی در تاریخ سررسید ندارد و حداکثر به میزان وجه خرید اختیار متضرر خواهد شد. در حالی که اگر از ابتدا امکان فروش اوراق را داشته باشد (برای مثال نقش فعلی سمند در خودرو که فروشنده اختیار است و متعهد) ممکن است بیشتر از قیمت اختیار متضرر شود.

با گسترش این بازار و انتشار اوراق جدیدتر با سررسید طولانی تر، «وبورس» در مقاله ای تفصیلی روش های ارزشگذاری هر اختیار و جزئیات بیشتری از نحوه ی معاملاتی آن ها را منتشر خواهد کرد.
 
آخرین ویرایش:

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
پايان دوره معاملاتي قراردادهاي اختيارمعامله سهام شركت ملي صنايع مس ايران 95/11/23 10:40
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، امروز شنبه مورخ 23 بهمن 1395، دوره معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت ملي صنايع مس ايران (فملي) در پايان جلسه معاملاتي امروز، به پايان مي رسد. پس از پايان دوره معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله، دارندگان موقعيت باز خريد در صورت تمايل و دارندگان موقعيت باز فروش به طور قطع وارد فرآيند اعمال قراردادهاي اختيار معامله خواهند شد. از آنجايي که اعمال قراردادها به صورت غيرخودکار است، دارندگان موقعيت باز خريد در صورت تمايل به اعمال بايد درخواست خود را از طريق کارگزار مربوطه و مطابق با قرارداد مشتري-کارگزار حداكثر تا ساعت 15:00 امروز مورخ 23/11/1395 از طريق سامانه نامك به اتاق پاياپاي اعلام نمايند. مسئوليت عدم اعلام درخواست اعمال و نوع تسويه به کارگزار، بر عهده مشتري مي باشد. سرمايه گذاران مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره 19442/181 مورخ 20/11/1395 منتشره در سايت رسمي شكت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعيه مهم در خصوص زمان بندي فرآيند اعمال قراردادهاي اختيار معامله 95/11/23 10:31
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، نکات مهم در خصوص زمان بندي فرآينداعمال قراردادهاي اختيار معامله سهام به شرح زير مي باشد: 1. کارگزار بايد تا ساعت 15:00 آخرين روز معاملاتي (T) از طريق صفحه اي در سيستم نامک (EBS)، درخواست‌هاي اعمال را به همراه نوع تسويه به اتاق پاياپاي اعلام کند. در قسمت (نمايش فهرست) در سيستم نامک، گزينه جديدي باعنوان (اعمال اختيار خريد و فروش) براي کارگزاران قرار داده شده است. لازم به ذکر است در صورت انتخاب گزينه تسويه صرفاً نقدي، بايد در بخش مقدار اعمال فيزيکي، عدد صفر قرار داده شود. 2. پس از ساعت فوق، امکان ارسال درخواست به هيچ عنوان وجود نداشته و سامانه دريافت درخواست ها غيرفعال خواهد شد. 3. همچنين لازم به ذکر است کارگزاران محترم بايد نسبت به صحت اطلاعات ارسالي و واريز مبالغ لازم توسط مشتريان اطمينان کافي داشته باشند، زيرا مسئوليت ليست ارسالي و تعهدات مربوط به آن بر عهده کارگزار مي باشد. 4. درخاست اعمال مشتري پس از ارسال آن توسط کارگزار به اتاق پاياپاي، قابل اصلاح يا لغو نيست. سرمايه گذاران مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه شماره 19442/ 181 مورخ 20/11/1395 منتشره در سايت رسمي شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي بورس اوراق بهادار تهران
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
برای سررسید بهمن 95 اعلام شد: اطلاعیه مهم در خصوص اعمال قراردادهای اختیار معامله سهام
20 بهمن 1395 - ساعت 17:04نکات مهم در خصوص اعمال قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت های ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و ایران خودرو در سررسید بهمن ماه 1395 اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی بورس و به نقل از اداره ابزار های نوین مالی، پس از پایان دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله، دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل و دارندگان موقعیت باز فروش به طور قطع وارد فرآیند اعمال قراردادهای اختیار معامله خواهند شد . منظور از اعمال قرارداد اختیار معامله آن است که دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل، می توانند تعداد مشخصی از سهام پایه را بر حسب قیمت اعمال از دارندگان موقعیت باز فروش، خریداری کرده (اختیار معامله خرید) و یا به آنها بفروشند (اختیار معامله فروش).

همچنین از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل به اعمال باید درخواست خود را از طریق کارگزار مربوطه و مطابق با قرارداد مشتری-کارگزار، به اتاق پایاپای اعلام نمایند. مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال و نوع تسویه به کارگزار، بر عهده مشتری می باشد.

در ضمن تسویه در قراردادهای اختیار معامله سهام به سه صورت صرفاً نقدی، اول نقدی بعد فیزیکی و صرفاً فیزیکی امکان پذیر است.

دارندگان موقعیت باز خرید امکان انتخاب هر 3 گزینه (صرفاً نقدی، اول نقدی بعد فیزیکی، صرفاً فیزیکی) را خواهند داشت، اما برای دارندگان موقعیت باز فروش تنها 2 گزینه و « صرفاً فیزیکی » و « اول نقدی بعد فیزیکی » قابل انتخاب است. همچنین در صورت عدم انتخاب نوع تسویه توسط دارندگان موقعیت باز فروش، روش تسویه آنها به طور پیشفرض « صرفاً فیزیکی» تعیین خواهد شد.

براین اساس اعمال به روش تسویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از « در سود » و« در زیان » قابل انجام است. ولی اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار معامله « در سود » امکان پذیر است.

همچنین کارمزد: مطابق با مصوبه 17 / 09 / 1395 سازمان بورس و اوراق بهادار، کارمزد اعمال در قراردادهای اختیار معامله برابر با 005 / 0 ارزش قرارداد بر حسب قیمت تسویه اختیارمعامله در آخرین روز معاملاتی خواهد بود.

لازم به ذکر است کارگزار باید تا ساعت 15 آخرین روز معاملاتی(T)، از طریق صفحه ای در سیستم نامک (EBS)، درخواست های اعمال را به همراه نوع تسویه به اتاق پایاپای اعلام کند. در قسمت "نمایش فهرست" در سیستم نامک، گزینه جدیدی باعنوان "اعمال اختیار خرید و فروش" برای کارگزاران قرار داده شده است. لازم به ذکر است در صورت انتخاب گزینه تسویه صرفاً نقدی، باید در بخش مقدار اعمال فیزیکی، عدد صفر قرار داده شود.

سرمایه گذاران محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دستورالعمل قراردادهای اختیار معامله سهام مصوبه 17/ 09 /1395 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنند.

علاقه مندان برای مشاهده اطلاعیه مهم در خصوص اعمال قراردادهای اختیار معامله سهام اینجا را کلیک کنند.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
ارسال درخواست اعمال اختيار خريد و فروش در سامانه نامك 95/11/23 12:50
با توجه به سررسيد قراردادهاي اختيار معامله سهام شركت ملي صنايع مس ايران در روز جاري و پيرو پيامهاي ناظر قبلي اين مديريت در خصوص نحوه و زمانبندي فرآيند اعمال، لازم به ذكر است، ارسال درخواست اعمال مشتريان صرفااز طريق صفحه ايجاد شده در سامانه نامك با عنوان (اعمال اختيار خريد و فروش) و ايستگاه معاملاتي اي كه در سيستم نامك به عنوان كارگزار ناظر ثبت شده است، امكان پذير مي باشد. مديريت ابزارهاي نوين مالي بورس اوراق بهادار تهران
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
قرارداد اختیار معامله
______________


اختیار معامله قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. بنابراین براساس این قرارداد، دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله‌ای انجام دهند. در این معامله خریدار اختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می‌آورد. از طرف دیگر، فروشندة قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آمادة فروش دارایی مذکور است.
چنان‌که از تعریف قرارداد اختیار معامله پیداست، دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرف‌نظر وی از اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای این حق، پرداخته است از دست می‌دهد. از طرف دیگر فروشنده در صورت خواست خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است.
قراردادهای اختیار معامله به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

الف - قرارداد اختیار خرید
دارندة این نوع اختیار معامله، حق دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت مشخصی – به قیمت توافقی– در دورة زمانی معینی بخرد. در ادامه، دو حالت خرید و فروش قرارداد اختیار خرید در قالب مثال توضیح داده شده است.
حالتی را در نظر بگیرید که سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد که اختیار خرید (از نوع اروپایی) 100 سهم شرکت "الف" را با قیمت توافقی 10000 ریال بابت هر سهم، خریداری کند. فرض کنید قیمت جاری سهم مزبور 9800 ریال، تاریخ انقضای قرارداد چهار ماه، و قیمت قرارداد اختیار معامله بابت هر سهم 500 ریال است. بنابراین سرمایه‌گذاری اولیه – برای خرید قرارداد – 50000 ریال است. اگر قیمت سهم در تاریخ انقضای قرارداد کمتر از 10000 ریال باشد، مسلم است سرمایه‌گذار قرارداد را به اجرا نمی‌گذارد چون خریدن سهمی که قیمت روز آن کمتر از 10000 ریال است با قیمت توافقی 10000 ریال بخردانه نیست. در این وضعیت سرمایه‌گذار میزان سرمایه‌گذاری اولیة خود (50000 ریال) را از دست می‌دهد. اما اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید بیشتر از 10000 ریال باشد، سرمایه‌گذار قرارداد را به اجرا می‌گذارد. فرض کنید قیمت سهم به 11500 ریال برسد. با اجرای قرارداد سرمایه‌گذار می‌تواند 100 سهم را با قیمت هر واحد 10000 ریال خریداری کند. اگر او در همان زمان سهم خود را در بازار به فروش برساند مبلغ 150000 ریال (1500 ریال بابت هر سهم) – بدون در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی – سود می‌کند. با در نظر گرفتن هزینة اولیة خرید قرارداد اختیار معامله سود خالص سرمایه‌گذار 100000 ریال است. این مثال در جدول زیر به طور خلاصه ارائه شده است.
بازدهی قرارداد اختیار خرید برای خریدار
سرمایه‌گذار قرارداد اختیار خرید 100 سهم شرکت" الف" را خریداری می‌کند
قیمت توافقی
قیمت جاری (در زمان عقد قرارداد اختیار خرید)
قیمت قرارداد اختیار خرید هر سهم
هزینة اولیة سرمایه‌گذاری
v نتیجه
قیمت سهام (در زمان انقضای قرارداد)
بنابراین، قرارداد به منظور کسب بازدهی زیر به اجرا گذاشته می‌شود:
با کم کردن هزینة اولیة خرید قرارداد اختیار خرید، بازدهی خالص 100000 ریال است:

10000 ریال
9800 ریال
500 ریال
50000=500×100 ریال

11500 ریال
150000=100×(10000-11500) ریال
100000=50000-150000 ریال


ب - قرارداد اختیار فروش
این قرارداد به دارنده حق می‌دهد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت توافقی در دورة زمانی مشخصی بفروشد. درحالی‌که خریدار قرارداد اختیار خرید، به امید افزایش قیمت آن را می‌خرید، خریدار قرارداد اختیار فروش پیش‌بینی می‌کند که قیمت در آینده کاهش خواهد یافت.
سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که قرارداد اختیار فروش (از نوع اروپایی) 100 سهم شرکت "الف" را با قیمت توافقی 7000 ریال خریداری می‌کند. فرض کنید که قیمت جاری سهم مزبور 6500 ریال، تاریخ انقضای قرارداد سه ماه بعد، و قیمت قرارداد برای هر سهم 700 ریال باشد. بنابراین سرمایه‌گذاری اولیه (برای خرید قرارداد) 70000 ریال است. چون قرارداد اروپایی است، فقط در زمان انقضا قابل اجراست و در صورتی‌که قیمت در آن زمان کمتر از 7000 ریال باشد اجرا می‌شود. فرض کنید قیمت سهم شرکت "الف" در تاریخ انقضا 5500 ریال باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند براساس قرارداد 100 سهم را با این قیمت بخرد و با قیمت 7000 ریال بفروشد و 150000 ریال (1500 ریال برای هر سهم) سود به دست آورد. اگر 70000 ریال سرمایه‌گذاری اولیه را از این مبلغ کم کنیم. سود خالص سرمایه‌گذار 80000 ریال خواهد بود. در این راهبرد نیز تضمینی وجود ندارد که سرمایه‌گذار سود کند. اگر قیمت کالا در زمان انقضا، بیشتر از 7000 ریال باشد، قرارداد اختیار فروش ارزش ندارد و سرمایه‌گذار مبلغ 70000 ریال سرمایه‌گذاری اولیه را از دست می‌دهد. این مثال در جدول زیر خلاصه شده است.

بازدهی قرارداد اختیار خرید برای خریدار
سرمایه‌گذار قرارداد اختیار فروش 100 سهم شرکت" الف" را خریداری می‌کند
قیمت توافقی
قیمت جاری (زمان عقد قرارداد اختیار فروش)
قیمت خرید قرارداد اختیار فروش برای هر سهم
سرمایه‌گذار اولیه

7000 ریال
6500 ریال
700 ریال
70000=700×100 (ریال)
v نتیجه
در زمان انقضای قرارداد قیمت سهم به 5500 ریال کاهش یافته است. بنابراین سرمایه‌گذار براساس قرارداد 100 سهم می‌خرد و با قیمت 7000 ریال می‌فروشد که مبلغ 150000 ریال (1500 ریال برای هر سهم) سود می‌کند با در نظر گرفتن هزینة اولیة خرید قرارداد، سود خالص به صورت زیر است:
80000=70000-150000 ریال
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
آغاز معاملات قراردادهاي اختيار فروش پارسان با سررسيد ارديبهشت 96 95/11/25 09:51
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيار معامله فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) با سررسيد ارديبهشت ماه 1396 در بورس اوراق بهادار تهران از امروز دوشنبه مورخ 25/11/1395 به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي سهام پايه: پارسان نحوه درج قرارداد: سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، حداقل يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طسان2000:اختيارف پارسان-1600-19/02/1396 طسان2001:اختيارف پارسان-1700-19/02/1396 طسان2002:اختيارف پارسان-1800-19/02/1396 طسان2003:اختيارف پارسان-1900-19/02/1396 طسان2004:اختيارف پارسان-2000-19/02/1396 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله فروش به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد(سهم):10000 سقف هر سفارش:100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش:1 ريال ساعات معاملاتي:8:30 تا12:30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: ندارد دوره معاملاتي25/11/1395 لغايت 19/02/1396 تاريخ اعمال:20/02/1396 سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 19519/181 مورخ 23/11/1395 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي بورس اوراق بهادار تهران
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
«دنیای اقتصاد» عملکرد 50 روزه آپشن را بررسی کرد


دنیای اقتصاد: بازار آپشن یا اختیار معامله به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم از زیر‌مجموعه بازار مشتقه از ابتدای راه‌اندازی در بورس کالا با بیم و امیدهای فراوانی روبه‌رو‌ شد،‌ به‌طوری‌که هر ابزار جدیدی در ابتدای راه‌اندازی با نقد و نظرهای فراوانی روبه‌رو‌ می‌شود این بازار هم در 2 ماه گذشته بسیار به بوته انتقاد و پیشنهاد کشیده شد. در بورس‌های پیشرفته و سازمان یافته قراردادهای اختیار معامله برای اولین بار در سال 1973 به کار گرفته شدند. از آن زمان به بعد در بورس‌های مناطق مختلف جهان استقبال زیادی از این سبک معاملات شده است و حجم بسیار زیادی از این معاملات امروزه در بورس‌های اوراق بهادار و بورس‌های کالا و نفت و فلزات با ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این زمینه بورس‌ها با استفاده از ابزارهای مشتقه به دنبال کاهش ریسک و انتقال آن بر مبنای افزایش درآمد از گروه ریسک گریزان (تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) به گروه ریسک‌پذیران (سفته‌بازان) هستند.«دنیای اقتصاد» بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از راه‌اندازی بازار آپشن عملکرد این بازار را در گفت‌وگو با علیرضا ناصرپور، مدیر توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کالای ایران جویا شده است.علیرضا ناصر‌پور در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اینکه از ابتدای راه‌اندازی آپشن تا دیروز که نزدیک به 50 روز معاملاتی از آن می‌گذرد، در حدود 33 هزار قرارداد مورد معامله قرار گرفته، گفت: این میزان در دو سررسید معاملاتی (دی و اسفندماه) مورد معامله قرار گرفته است.

به گفته وی به‌طور متوسط در طول این مدت 6 نماد روی سررسید دی ماه قرار داشته که همه آنها کال آپشن بوده‌اند و 10 نماد در سررسید اسفندماه وجود دارد که به میزان 5 عدد کال آپشن و 5 عدد پوت آپشن هستند، در واقع روی سررسید دی ماه فقط کال آپشن را داشتیم اما در سررسید اسفند ماه کال آپشن را به همراه پوت آپشن راه‌اندازی کردیم، حجم معاملات همان طور که گفته شد از ابتدای راه‌اندازی بیش از 33 هزار قرارداد است که برای شروع معاملات بسیار خوب است، چرا که اگر این میزان را با آمار معاملات قراردادهای آتی در ابتدای راه‌اندازی آن مقایسه کنیم که به‌طور متوسط روزانه کمتر از 15 هزار قرارداد و در اندازه‌های 2 تا 3 هزار قرارداد نیز معامله می‌شد، این حجم معاملاتی که در حال حاضر در آپشن وجود دارد، روزانه به‌طور متوسط یک رقم قابل توجهی است.ناصر پور در ادامه می‌افزاید: معاملات به‌صورت آپشن روی کامودیتی سکه طلا در بورس کالای ایران که به‌صورت اروپایی و نه آمریکایی منتشر شده نشان می‌دهد انتشار این قراردادها و همچنین با توجه به فاکتورهایی نظیر تجربه جهانی، وضعیت کشور و میزان آشنایی فعالان کشور از این معاملات باید گفت راه‌اندازی این بازار برای بورس کالای ایران تا به این لحظه تجربه مثبتی را بازنمایی کرده است.

به گفته وی در واقع بورس کالای ایران این تصمیم را درست می‌داند و شروع موفق معاملات نسبت به بازارهای دیگر که در کشور وجود دارد، با توجه به حجم معاملاتی که در این دوره صورت گرفته راضی‌کننده است.مدیر توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کالای ایران در ادامه از دو برنامه ریزی عمده و کلان این سازمان در زمینه آپشن می‌گوید: دو برنامه‌ریزی عمده و کلان از سوی بورس کالا در زمینه آپشن وجود دارد. در این رابطه اولین اقدام برای ادامه کار و گسترش حجم معاملات در این بازار و رسیدن به ثبات در حجم معاملات، برنامه راه‌اندازی آنلاین معاملات را در دستور کار قرار دادیم. در این راستا قصد داریم که قابلیت انجام معاملات آپشن را هم مانند معاملات آتی به‌صورت آنلاین برقرار کنیم، به‌طوری‌که در زمینه نرم افزاری برای فرآیند انجام این معاملات تمهیداتی اندیشیده شده است.

نکته و مساله بعدی بحث الگوریتم تریدینگ است؛ در این زمینه با توجه به اینکه سازمان بورس ابلاغ کرده است که امکان انجام این فرآیند وجود دارد، در حال فراهم کردن زیرساخت‌هایی در بورس کالای ایران هستیم، از آنجا که معاملات آپشن به‌طور عمده مبتنی بر راهبردهای معاملاتی است، طبیعتا با توجه به اینکه افراد می‌توانند از راهبردهای معاملاتی متفاوتی نظیر راهبردهای ترکیبی، استفاده از معاملات آپشن، قراردادهای آتی و حتی خرید سکه طلا در بازار گواهی سپرده سکه طلا بهره ببرند استفاده از الگوریتم تریدینگ در یک چنین بازاری به نظر می‌رسد که توجیه کافی داشته باشد و سیستم‌هایی که برای الگوریتم تریدینگ نوشته می‌شوند اگر به‌صورتی طراحی شوند که بتوانند استراتژی‌های معاملاتی را تشخیص داده و وارد استراتژی‌های سود آور شوند می‌توانند فضای مناسبی را برای فعالیت شرکت‌های نرم افزاری ایجاد کنند.به گفته ناصرپور در بورس کالای ایران برخلاف آنچه که در بورس اوراق راه‌اندازی شد که اصطلاحا قراردادهای آپشن به‌صورت کال آپشن پوشش داده شده یعنی فقط سهامداران عمده‌ای که سهم پایه را دارند می‌توانند روی آن کال آپشن منتشر کنند، اما در بورس کالای ایران این معاملات از ابتدا به گونه‌ای طراحی شد که هرکس که بتواند وجه تضمین کافی در این معاملات را سپرده کند، می‌تواند در این بازار وارد شود و در معاملات آتی سکه موقعیت خرید یا فروش را اختیار کند، به این معنا که محدودیتی برای گرفتن موقعیت خرید و فروش در معاملات آپشن سکه طلا در بورس کالای ایران وجود ندارد و در این رابطه هر کسی که وجه تضمین در حسابش داشته باشد می‌تواند این معاملات را انجام دهد.

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند بخش کاغذی بورس کالا در حال حاضر وضعیت روبه رشدی دارد و در این رابطه این نگرانی وجود دارد که این بازارها از بازار واقعی بزرگ‌تر شوند گفت: کمیته فقهی سازمان بورس مصوبه‌ای بر این مبنا دارد که در بورس‌هایی که معاملات فیوچرز یا آپشن در آنها در حال انجام است، مقدار تعهدات ایجاد شده در آن بازارها از میزان واقعی دارایی موجود در بازار نباید بیشتر باشد؛ بنابراین این موضوع همیشه مدنظر بورس کالا بوده است.وی افزود: فرض کنید در قراردادهای آتی مقدار 25 هزار Open interest داریم، به این معنا که موقعیت‌های باز بازار در حدود 25 هزار عدد است؛ 25 هزار موقعیت باز چیزی در حدود 250 هزار سکه می‌شود که این میزان در مقایسه با حجم سکه‌های موجود در بازار رقم قابل توجهی نیست، به این دلیل این نگرانی تا به امروز جدی نبوده است که حجم معاملات کاغذی و تعهدات ایجاد شده در معاملات مشتقه بیشتر از مقدار موجودی دارایی در بازار نقدی آن کالا باشد، ولی اگر زمانی این اتفاق رخ دهد محدودیت‌های معاملاتی طبق مقررات وجود دارد.آینده بازارهای مشتقه و مشخصا آپشن

مدیر توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کالای ایران در آخر با اشاره به اینکه ما یک منظومه‌ای از فعالیت‌ها را در بورس کالا پیگیری می‌کنیم و در این رابطه صرفا به دنبال یکسری فعالیت‌های جزیره‌ای در حوزه ابزارهای مختلف نیستیم گفت: به‌عنوان مثال بحث گواهی سپرده سکه طلا، قراردادهای آتی سکه طلا و قراردادهای آپشن سکه طلا را داریم، هر سه این موارد در حالی وجود دارد که از آن سو پیگیر راه‌اندازی صندوق‌های طلا هستیم، با توجه به اینکه صندوق‌های طلا روی گواهی سپرده، قراردادهای آتی و قراردادهای آپشن سکه طلا مورد معامله قرار می‌گیرند، این فعالیت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای به هم وابسته تعریف می‌شوند، به این معنا که ابزارهای مالی را ایجاد می‌کنیم، در گام بعدی صندوق‌ها ایجاد می‌شوند و بعد از آن روی ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری انجام می‌دهیم که نقدشوندگی این ابزارهای مالی را افزایش می‌دهند و بازارها را بازارهایی نقدشونده می‌کنند.
 

a_mp1984

Very Good Member
کاربر فعال
با سلام
اولین دور معاملاتی اختیارخرید روی فملی، فولاد و خودرو به سررسید رسید.
لطفا آمار غلط به کسی ندهید. اگر سازمان واقعا فکر می کند که این ابزار مفیدی بود برای بازار، لطفا عملکرد خریداران و فروشندگان اختیار معامله را نشان دهد. این که فقط حجم معاملاتی کم یا زیاد باشد مهم نیست. مهم میزان بازدهی خریدار است. این اختیارها فقط واسه صندوق توسعه نون و آب داشت ولاغیر. اکثر خریداران اختیار دچار زیان شدند. آمارش موجوده. تازه کسانی هم که در سود بودند و یا هنوز برگه اختیار معامله شون اندکی ارزش داشت، حتما حتما باید به صورت فیزیکی اعمال میکردند و گرنه پولشون سوخت می شد.(چند مشتری را خودم سراغ دارم که به دلیل نداشتن وجه لازم به صورت اعمال فیزیکی صفر شدند)
درضمن تسویه به صورت نقدی به هیچ عنوان در کمیته فقهی سازمان بورس تایید نشده و سازمان هم خودش از قبل میدونست. فقط به صورت فرمالیته گفته بود که چنین گزینه ای هم هست. خریداران اختیار هم دل خجسته ای داشتند.
خودم ضفملی 3 خریدم.(تنها اختیاری که به حساب بازدهی داشت). ولی چون گزینه صرفا نقدی را انتخاب کرده بودم، با اینکه روی کاغذ، 250% بازدهی کسب کردم، در عمل 100% زیان کردم.
فقط خواستم بگویم که اعمال اختیارات تماما به صورت فیزیکی هست.
کارکرد اصلی اختیار معامله در سایر بورس ها به این منوال است که شخص با پذیرش ریسک زیاد، و با اندک سرمایه وارد معامله می شود که با توجه به اهرمی بودن آن، فرد امید دارد که بازدهی عالی کسب نماید. ولی در ایران اصلا این موضوع رعایت نشد و حتی اگر شخص در سود هم برود، باید برود کلی پول تهیه کند تا سهم اصلی را بخرد!!! و در بازار بفروشد
عملا این ابزار به درد لای جرز دیوار خورد.
خسته نباشید به طراحان این ابزار
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
قرارداد آتی سهام در راه است
یکشنبه, 01 اسفند 1395 11:13

نوشته شده توسط احسان خاتونی

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران : امیدواریم در سال جاری قراردادهای آتی سبد سهام را به بازار ارائه کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسن قالیباف اصل گفت : پارسال با تلاش همکاران در بورس تهران، مصوبه قراردادهای آتی و اختیار معامله سبد سهام در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد و در نهایت موفق به دریافت مصوبه این دو ابزار جدید در بازار شدیم.

وی افزود: دستورالعمل های مربوط نیز تهیه و ارسال شده است و امیدواریم بتوانیم در سال جاری قراردادهای آتی سبد سهام را به بازار ارائه کنیم.

قالیباف اصل اظهار داشت : همچنین از اقدامات مهم دیگر بورس تهران، دریافت تایید کمیته فقهی درباره فروش استقراضی سهام بوده است که با اجرایی شدن آن انتظار می رود توسعه بازار مشتقات نیز با سرعت بیشتری صورت گیرد.

وی افزود : نقش ابزارهای مشتقه در تامین نیازهای سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی در سال های اخیر ؛ کارایی و توسعه یافتگی بازار را نشان می دهد.

حسن قالیباف اصل گفت : اهمیت و کارایی ابزارهای مشتقه در پوشش ریسک، متنوع سازی سبد سرمایه گذاری و بهبود فرآیند کشف قیمت دارایی ها به اندازه ای است که حجم معاملات آن بسیار بیشتر از بازارهای نقدی گزارش می شود.

وی افزود: بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بورس پیشتاز در بازار سرمایه کشور همواره در صدد طراحی و معرفی ابزارهای نوین مالی با رعایت موازین شرع و همچنین با توجه به نیاز فعالان بازار بوده است.

قالیباف اصل اظهار داشت : از جمله این تلاش ها می توان به راه اندازی بازار قراردادهای آتی سهام در سال 1389 و نیز قراردادهای اختیار معامله سهام در سال 1395 اشاره کرد و راه اندازی بازار اختیار معامله، نقطه عطفی در بازار سرمایه ایران قلمداد می شود.

وی افزود : با تصویب دستورالعمل بازار قراردادهای اختیار معامله سهام در هیئت مدیره سازمان بورس در اذر امسال ، بازار قراردادهای اختیار معامله خرید سهام روی سهام 3 شرکت، در 28 اذر به طور رسمی افتتاح شد. 26 دی هم بازار قراردادهای اختیار معامله فروش بر روی سهام شرکت های مذکور آغاز به کار کرد.

مدیر عامل شرکت بورس گفت : از ابتدای دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله تا اواسط بهمن ماه، بیش از 22 هزار قرارداد به ارزش 38 میلیارد ریال معامله شده است.

قالیباف اصل گفت : بورس تهران در زمینه آموزش و توسعه دانش مشتقات مالی اقدامات گسترده ای را تا به حال انجام داده است و تهیه سوالات متداول و بروشورهای آموزشی در بخش قراردادهای آتی و اختیار معامله سهام ، برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف کارگزاران و عموم سرمایه گذاران، آسیب شناسی دوره ای ابزارهای فوق و بهبود رویه های اجرایی از جمله اقداماتی است که در گذشته انجام شده و همچنان با جدیت پیگیری می شود.

بازخورد شرکت کنندگان در این دوره ها نشان داده است که سطح دانش خوبی در بین فعالان بازار در خصوص ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای اختیار معامله سهام وجود دارد و این جای بسی خرسندی است.
وی اعلام کرد : توسعه بازار مشتقه از اولویت های بورس تهران بوده و به همین منظور، واحدی مستقل در خصوص ابزارهای نوین مالی ایجاد شده است.

قالیباف اصل گفت : همچنین تشکیل کمیته های تخصصی با حضور متخصصان این بازار، تلاش برای ارتقای سامانه های معاملاتی و بهبود دستورالعمل ها و رویه های مربوط در کنار برگزاری دوره های آموزشی و اطلاع رسانی به موقع همواره مدنظر بورس تهران بوده است.
قالیباف اصل تاکید کرد : توسعه بازار مشتقه، کمک به رشد و ارتقای بازار سرمایه ایران در عرصه جهانی بوده و نیازمند مشارکت تمامی فعالان بازار است. از این رو مشارکت اساتید، کارگزاران و متخصصان این حوزه، در فرهنگ سازی و آموزش به سرمایه گذاران و بهبود رویه های اجرایی، مثمر ثمر خواهد بود.
 

58077dm

Good Member
کاربر فعال
با سلام دوستان من تا به حال چند بار اوراق اختیار معامله از نوع خرید وفروش معامله کردم اما تا به حال اعمال نکردم ایندفعه میخوام به صورت تسویه نقدی اعمال کنم با توجه به فرازو نشیبی که این اوراق از زمان راه اندازی تا به حال داشته به نظر شما موفق میشم به صورت نقدی تسویه کنم یا نه از دوستان کسی اگر تجربه ای داره بهم بگه ممنون میشم در ضمن اگر نکته ای در این رابطه به ذهنتون رسید ممنون میشم بنده رو در جریان بگذارید
 

prince0fpersia

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
سلام دوستان
این آتی سید سهام که 25 اذر فعال شد، با اختیار معامله ای که گویا از سال 95 فعاله فرقش چی هست؟

الان بهترین کارگزاری که اینهارو ارائه میده چه کارگزاری هست؟
 

prince0fpersia

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
با سلام
اولین دور معاملاتی اختیارخرید روی فملی، فولاد و خودرو به سررسید رسید.
لطفا آمار غلط به کسی ندهید. اگر سازمان واقعا فکر می کند که این ابزار مفیدی بود برای بازار، لطفا عملکرد خریداران و فروشندگان اختیار معامله را نشان دهد. این که فقط حجم معاملاتی کم یا زیاد باشد مهم نیست. مهم میزان بازدهی خریدار است. این اختیارها فقط واسه صندوق توسعه نون و آب داشت ولاغیر. اکثر خریداران اختیار دچار زیان شدند. آمارش موجوده. تازه کسانی هم که در سود بودند و یا هنوز برگه اختیار معامله شون اندکی ارزش داشت، حتما حتما باید به صورت فیزیکی اعمال میکردند و گرنه پولشون سوخت می شد.(چند مشتری را خودم سراغ دارم که به دلیل نداشتن وجه لازم به صورت اعمال فیزیکی صفر شدند)
درضمن تسویه به صورت نقدی به هیچ عنوان در کمیته فقهی سازمان بورس تایید نشده و سازمان هم خودش از قبل میدونست. فقط به صورت فرمالیته گفته بود که چنین گزینه ای هم هست. خریداران اختیار هم دل خجسته ای داشتند.
خودم ضفملی 3 خریدم.(تنها اختیاری که به حساب بازدهی داشت). ولی چون گزینه صرفا نقدی را انتخاب کرده بودم، با اینکه روی کاغذ، 250% بازدهی کسب کردم، در عمل 100% زیان کردم.
فقط خواستم بگویم که اعمال اختیارات تماما به صورت فیزیکی هست.
کارکرد اصلی اختیار معامله در سایر بورس ها به این منوال است که شخص با پذیرش ریسک زیاد، و با اندک سرمایه وارد معامله می شود که با توجه به اهرمی بودن آن، فرد امید دارد که بازدهی عالی کسب نماید. ولی در ایران اصلا این موضوع رعایت نشد و حتی اگر شخص در سود هم برود، باید برود کلی پول تهیه کند تا سهم اصلی را بخرد!!! و در بازار بفروشد
عملا این ابزار به درد لای جرز دیوار خورد.
خسته نباشید به طراحان این ابزار

سلام
چطور شما 100% ضرر کردید وقتی 250% در سود بودید؟ 1% نکول کل معامله باعثش شد؟
 

prince0fpersia

Very Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
با سلام دوستان من تا به حال چند بار اوراق اختیار معامله از نوع خرید وفروش معامله کردم اما تا به حال اعمال نکردم ایندفعه میخوام به صورت تسویه نقدی اعمال کنم با توجه به فرازو نشیبی که این اوراق از زمان راه اندازی تا به حال داشته به نظر شما موفق میشم به صورت نقدی تسویه کنم یا نه از دوستان کسی اگر تجربه ای داره بهم بگه ممنون میشم در ضمن اگر نکته ای در این رابطه به ذهنتون رسید ممنون میشم بنده رو در جریان بگذارید
سلام
دوست عزیز شما برای اختیار معامله کد آتی گرفتید؟ یا با کد اوراق هم میشه این اختیار هارو خرید و فروش کرئ؟
 

a_mp1984

Very Good Member
کاربر فعال
سلام
چطور شما 100% ضرر کردید وقتی 250% در سود بودید؟ 1% نکول کل معامله باعثش شد؟
دوست عزیز من روی خود برگه اختیار در سود بودم/
جهت آزمایش سیستم اختیار و اینکه ببینم ساز و کارشون خوب هست یا نهمن با حجم کمی شروع کردم
من 40 قرارداد(ضفملی3---2000ریال اعمال) را 18 ریال خریدم//قیمت بسته شدن اخرین روز ملی مس در تاریخ 23/11/1395هم 2070 ریال بود
یعنی ارزش هر برگ قرارداد خرید من معادل 70 ریال شده بود بود(مالیات اختیارها آن زمان صفر بود)
من تسویه را نقدی انتخاب کردم که پول همین تعداد قرارداد را به صورت نقدی دریافت نمایم/معادل 2800000 تومان

ولی ناشر(صندوق توسعه به مدیریت صحرایی) تسویه را فیزیکی انتخاب کرد/یعنی من مجبور بودم(80میلیون تومان) بیش از 100 برابر پولی که در اختیارمعامله سرمایه گذاری کرده ام را به ناشر بدهم تا سهم را دریافت نمایم و بعد ازاینکه در پرتفو بنده نشست/در بازار بفروشم(مالیات فروش هم داشت+ریسک نوسان چندروز بعد خود سهم هم بود//ممکن بود سهم بیاد پایین و اصلا سودی نشه//درصورتی که روز اعمال من در سود بودم) و این باعث شد که من در اعمال فیزیکی اختیار شرکت نکنم و اختیار نکول شد
و کلا دیگه گذاشتمش کنار//
 

bbaz

Very Good Member
کاربر فعال
فعلا عمق بازار آپشن خیلی کمه، عملا همه در حال بازی بازی کردن هستن.
بله الویت اعمال به صورت فیزیکی هست و اگه فروشنده اعمال فیزیکی رو انتخاب کنه خریدار چاره ای جز قبول نداره. این جور که دوستمون گفت اینم یکی از زرنگ بازی هایی هستش که در میارن. جالب بود همین تجربه دوستمون کافیه تا ادم نره سمتش.
 
آخرین ویرایش:

nahamya

Very Good Member
کاربر فعال
حجم معاملات بازار آپشن ایران رشد چشمگیری داشته و به نظر ساز و کار بهتری هم پیدا کرده
دوستانی که فعالیت میکنند ممنون میشم که تجربیاتشون رو منتقل کنند
همچنین ساز و کار این بازار رو شرح دهند
 
بالا