آنچه براي بهمن پيشبيني ميشد به وقوع پيوست

هاشم حميديان

Member
عضو تازه
سود نقدی سایپا 2718 ریال
مالکیت بهمن در سایپا : 180/229 میلیون سهم
آنچه در حسابهای مالی بهمن ( درآمد حاصل از سرمایه گذاری ) از این بابت منظور خواهد شد حدود 3/62 میلیارد تومان میباشد که به هر سهم 778 ریال میرسد
اگر این مقدار در حسابهای بهمن منظور نشده باشد ( با این عملکرد غیر قابل پیشبینی سایپا که اول DPS بالا اعلام کرد و بعد به مجمع افزایش سرمایه رفت احتمالا تماما منظور نشده ) با EPS قبلی یعنی 874 ریال پیشبینی سود سال 83 بهمن فراتر از 1500 ریال خواهد بود
 
بالا