آنالیز سرمایه‌گذاری و نظریه مدرن سبد سهام

yalda144

New Member
عضو تازهسال 2014 | 752 صفحه | ISBN: 9781118469941 | 18,92 MB |

معرفی:
ویرایش نهم کتاب “آنالیز سرمایه‌گذاری و نظریه مدرن سبد سهام”‌ به‌عنوان یک منبع عالی برای سرمایه‌گذاران، ویژگی‌ و آنالیز اوراق بهادار فردی، همچنین تئوری و عملی ترکیب بهینه اوراق بهادار با سبد سهام را بررسی می‌کند.
یک فصل درزمینه امور مالی رفتاری با هدف کاوش ماهیت تصمیم‌گیری‌های فردی به کتاب اضافه شده است. همچنین یک فصل به پیش‌بینی بازده‌های مورد انتظار به‌عنوان ورودی کلیدی برای مدیریت سبد سهام، اختصاص یافته است. علاوه‌براین، سرمایه‌گذاران، مواردی در زمینه ارزش و ریسک و استفاده از شبیه‌سازی برای افزایش درک خود در این زمینه پیدا خواهند کرد.

[HR][/HR] راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر کسی کتاب است. "مارک تواین"
 
بالا