آقاي رمضانزاده لطفا كم لطفي نفرماييد

علي راد

Member
کاربر فعال
منتظر تحليل شما در باره داده پردازي هستيم

اگر اتفاقي افتاده حق داريم بدانيم

باتشكر
 
بالا