نتایح جستجو

 1. L

  ايران زمين ( پذيره بانك ايران زمين )

  حجم مبناش روبدید خیلی از بازار عقبه.
 2. L

  آینده ( بازرگانی آینده سازان بهشت پارس )

  بشتابید!!!
 3. L

  ايران زمين ( پذيره بانك ايران زمين )

  ظاهرا تازه موتورش روشن شده!!!؟
 4. L

  معاملات بازار پایه توافقی

  جناب بارسا یه تحلیل از وزمین لطف میکنید.
 5. L

  شپترو ( پتروشیمی آبادان )

  یه نگاهی به قیمت شغدیر بیاندازید.
 6. L

  شپترو ( پتروشیمی آبادان )

  فرصت خرید.
 7. L

  فرصت خريد

  شپترو!!!
 8. L

  معاملات بازار پایه توافقی

  شپترو!!!
 9. L

  معاملات بازار پایه توافقی

  تپولا؟!!!
 10. L

  پلوله ( گازلوله )

  تصحیح میکنم هفدهم دی ماه.
 11. L

  پلوله ( گازلوله )

  از تاریخ 25 ابان تا کنون این حجم معامله بیسابقه است.
 12. L

  آینده ( بازرگانی آینده سازان بهشت پارس )

  یادتونه سیزدهم 65میلیارد تومن معامله شده بود؟!!!
 13. L

  پلوله ( گازلوله )

  فرصت خرید.
 14. L

  آینده ( بازرگانی آینده سازان بهشت پارس )

  خبر افتتاح هم اومد (22اسفند) رالی جدید در راهه.
 15. L

  غشوکو( شوکو پارس)

  باغدشت همسفر شده!!!
 16. L

  فرصت خريد

  غشوکو.
 17. L

  غشوکو( شوکو پارس)

  فرصت خرید.
 18. L

  آینده ( بازرگانی آینده سازان بهشت پارس )

  فروشنده ها یه نگاهی به حجم خرید 13اسفند بندازین؟!!!
 19. L

  فرصت خريد

  بهشت پارس وغشوکو.
 20. L

  بانک گردشگري (وگردش)

  انتقال به بازار زرد پایه.
بالا