نتایج جستجو

 1. چ

  شتولی ( تولی پرس )

  روزهای اخرفرست خرید
 2. چ

  شتولی ( تولی پرس )

  شتولی اتش زیرخاکستره فروشنده هابه زودی پشیمان خواهندشد
 3. چ

  شتولی ( تولی پرس )

  فروش سهام این شرکت در این قیمت اتش به اموال است
 4. چ

  بکام ( کارخانجات تولیدی شهید قندی )

  فروش دراین قیمت اتش به اموال خود زدن است
 5. چ

  شتولی ( تولی پرس )

  اززبان یکی ازکارکنان شرکت شنیدم گفت امسال80میلیاردتومان مواداولیه باقیمت قبل وخیلی مناسب خریداری کرده جالبه ارزش شرکت باسهام160تومان تقریبا45میلیاردتومانه قضاوت باخودتان
 6. چ

  اززبان یکی ازکارکنان شرکت شنیدم گفت شرکت 80میلیاردتومان مواداولیه باقیمت خیلی مناسب خریداری کرده...

  اززبان یکی ازکارکنان شرکت شنیدم گفت شرکت 80میلیاردتومان مواداولیه باقیمت خیلی مناسب خریداری کرده جالبه ارزش شرکت باسهام 160تومان تقریبا45میلیاردتومانه
 7. چ

  شصفها ( پتروشیمی اصفهان )

  انشاالاهمیشه خنده برلبانتان باشدشادوتن سالم داشته باشید:cool:
 8. چ

  شصفها ( پتروشیمی اصفهان )

  2هزارمیلیاردتومان برگشت به شرکت باقطعی شدن رای تجدیدنظر موضوع حیلبدان 95به نفع شرکت رای تجدیدنظر97هم به نفع شرکت مبلغ ان280 میلیاردتومان است خبرهای خیلی خوبی درپیش است فروش حقوقی فریب است .زیر5000تومان فروشنده نباشیم
 9. چ

  شتولی ( تولی پرس )

  قیمت پودرشوما ومایه جام ضرف شویی ودست شویی تقریبا 5برابرشده باید سهام این شرکت 5برابربشودسهامتان رامفت نفروشید
 10. چ

  شتولی ( تولی پرس )

  شتولی ازبازارجامانده وعقب است خبرهای خوبی درپیش هست
 11. چ

  فاذر ( صنایع آذرآب )

  بهترین شرکت درساخت تجهیزات پالایشگاهی وپتروشیمی ونیروگاهی وسیمانی درخاورمیانه باسیاسی کاری چراسهامش زیر250تومان است 600درصدکمترازسهام هپکو اذراب درجهان وخاورمیانه حرف برای گفتن داردولی بامدیریت ضعیف شکوفانیست
 12. چ

  شصفها ( پتروشیمی اصفهان )

  انشاالاه 9ماهه500تومان پیش بینی ومحقق خواهدکردزیر5000تومان فروشنده نباشید
بالا