T
Reaction score
1,572

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

  • دپارس سهم بسیار خوبی است در گروه دارویی ها با پرتفوی بسیار قوی.به نظرم اگه نگه دارید این سهم را ضرر تنمیکنید فقط نمیدونم چه سیاستی است که نمیخواهند این سهم رشد نماید واگرنه به نظر بنده در این قیمت ها جزءبرترین سهم داروییز است ولی در این بازار مثبت آدم قلقلکش میاد که سهم را بفروشدکه سهام پرپتانسیل که رشد میکند را بخرد ولی اگاه باش که پارس دارو با داشتن فارابی و داروسازی تامین و پخش هجرت دارای پتانسیل رشد شدیدی است ولی نمیخواهند به قول محسن نظری امسال تا 300تومان هم میتواند بسازد دارویی که بگیم 250 تومان میسازد به نظرت قیمتش چند است یک مقایسه کنید شما ارزش پارس دارو را حس میکنید
  • بارگذاری,
  • بارگذاری,
  • بارگذاری,
بالا