Recent content by ali2829

  1. A

    ساخت سازه

    شرکت بتا یکی از برترین شرکت هایی که در داخل کشور برای ساخت سازه های مقاومتی در برابر حریق حرفی برای گفتن دارد. گروه مهندسی بتا با اتکا بر توان متخصصین فنی و اجرایی در حوزه تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز پروژه های مختلف و همچنین با تکیه بر توانمندی تیم های اجرایی و دانش فنی در زمینه اجرای...
بالا