چ
Reaction score
28

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

  • اززبان یکی ازکارکنان شرکت شنیدم گفت شرکت 80میلیاردتومان مواداولیه باقیمت خیلی مناسب خریداری کرده جالبه ارزش شرکت باسهام 160تومان تقریبا45میلیاردتومانه
  • بارگذاری,
  • بارگذاری,
  • بارگذاری,
بالا