Recent content by ایران سهام

 1. ایران سهام

  گروه زارعت و دامپروری (زفکا ، زمگسا ، زدشت ، زبینا ، زکشت ، سیمرغ ، زدشت ، زقیام ، زماهان ، تلیسه ، زشگزا ، زگلدشت ، زپارس)

  از فردا بازار بعد از کمی معامله در اکثر سهمها و گروهها مثبت و صعودی میشن. سیمانیها فوق العاده هستند. اکثر سهمهای سیمانی افزایش سرمایه دارن. کشت و صنعت و زراعت جز بی حاشیه ترین گروههای بازار . زبینا فردا خیلی زود صف خرید خواهد شد. بعد از چندین روز صف بودن اواخر بازار چهارشنبه از منفی تا صف خرید...
 2. ایران سهام

  پيش بيني شاخص در روزهاي آينده

  از فردا بازار بعد از کمی معامله در اکثر سهمها و گروهها مثبت و صعودی میشن. سیمانیها فوق العاده هستند. اکثر سهمهای سیمانی افزایش سرمایه دارن. کشت و صنعت و زراعت جز بی حاشیه ترین گروههای بازار . زبینا فردا خیلی زود صف خرید خواهد شد. بعد از چندین روز صف بودن اواخر بازار چهارشنبه از منفی تا صف خرید...
 3. ایران سهام

  اخبار گالیور

  از فردا بازار بعد از کمی معامله در اکثر سهمها و گروهها مثبت و صعودی میشن. سیمانیها فوق العاده هستند. اکثر سهمهای سیمانی افزایش سرمایه دارن. کشت و صنعت و زراعت جز بی حاشیه ترین گروههای بازار . زبینا فردا خیلی زود صف خرید خواهد شد. بعد از چندین روز صف بودن اواخر بازار چهارشنبه از منفی تا صف خرید...
 4. ایران سهام

  گروه سیمانی (سغرب ، سشرق ، سپاهان ، سشمال ، شاهرود ، سفارس و ....)

  از فردا بازار بعد از کمی معامله در اکثر سهمها و گروهها مثبت و صعودی میشن. سیمانیها فوق العاده هستند. اکثر سهمهای سیمانی افزایش سرمایه دارن. کشت و صنعت و زراعت جز بی حاشیه ترین گروههای بازار . زبینا فردا خیلی زود صف خرید خواهد شد. بعد از چندین روز صف بودن اواخر بازار چهارشنبه از منفی تا صف خرید...
 5. ایران سهام

  گروه زارعت و دامپروری (زفکا ، زمگسا ، زدشت ، زبینا ، زکشت ، سیمرغ ، زدشت ، زقیام ، زماهان ، تلیسه ، زشگزا ، زگلدشت ، زپارس)

  روند کلی بازار بورس کاملا صعودی است. این وسط روزهای منفی همراه با عرضه نیز طبیعی و نرمال میباشد. قرار نیست هر روز سهام ما مثبت بخورد.مهم این است که هرکسی سهمی را در روز منفی فروخت فردای اون روز همان سهم را 5 درصد بالاتر هم شاید نتونه بخره. شاخص بسیار عالی روی 300 هزار واحد در حال کف سازی است و...
 6. ایران سهام

  ""گروه شرکتهای بورسی (بورس تهران -فرابورس-بورس کالا-بورس انرژی -سپرده گذاری)

  روند کلی بازار بورس کاملا صعودی است. این وسط روزهای منفی همراه با عرضه نیز طبیعی و نرمال میباشد. قرار نیست هر روز سهام ما مثبت بخورد.مهم این است که هرکسی سهمی را در روز منفی فروخت فردای اون روز همان سهم را 5 درصد بالاتر هم شاید نتونه بخره. شاخص بسیار عالی روی 300 هزار واحد در حال کف سازی است و...
 7. ایران سهام

  گروه غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر (مارگارین و صنعتی بهشهر و ....)

  روند کلی بازار بورس کاملا صعودی است. این وسط روزهای منفی همراه با عرضه نیز طبیعی و نرمال میباشد. قرار نیست هر روز سهام ما مثبت بخورد.مهم این است که هرکسی سهمی را در روز منفی فروخت فردای اون روز همان سهم را 5 درصد بالاتر هم شاید نتونه بخره....... شاخص بسیار عالی روی 300 هزار واحد در حال کف سازی...
 8. ایران سهام

  گروه دارویی ( دسبحا ، داروپخش ، لقمان ، دجابر ، و....)

  روند کلی بازار بورس کاملا صعودی است. این وسط روزهای منفی همراه با عرضه نیز طبیعی و نرمال میباشد. قرار نیست هر روز سهام ما مثبت بخورد.مهم این است که هرکسی سهمی را در روز منفی فروخت فردای اون روز همان سهم را 5 درصد بالاتر هم شاید نتونه بخره. شاخص بسیار عالی روی 300 هزار واحد در حال کف سازی است و...
 9. ایران سهام

  گروه پتروشیمی (شاراک ، اصفهان ، ابادان ، شفن ، شیراز و ........)

  روند کلی بازار بورس کاملا صعودی است. این وسط روزهای منفی همراه با عرضه نیز طبیعی و نرمال میباشد. قرار نیست هر روز سهام ما مثبت بخورد.مهم این است که هرکسی سهمی را در روز منفی فروخت فردای اون روز همان سهم را 5 درصد بالاتر هم شاید نتونه بخره. شاخص بسیار عالی روی 300 هزار واحد در حال کف سازی است و...
 10. ایران سهام

  وتجارت ( بانک تجارت )

  روند کلی بازار بورس کاملا صعودی است. این وسط روزهای منفی همراه با عرضه نیز طبیعی و نرمال میباشد. قرار نیست هر روز سهام ما مثبت بخورد.مهم این است که هرکسی سهمی را در روز منفی فروخت فردای اون روز همان سهم را 5 درصد بالاتر هم شاید نتونه بخره..... شاخص بسیار عالی روی 300 هزار واحد در حال کف سازی است...
 11. ایران سهام

  خساپا ( سایپا )

  روند کلی بازار بورس کاملا صعودی است. این وسط روزهای منفی همراه با عرضه نیز طبیعی و نرمال میباشد. قرار نیست هر روز سهام ما مثبت بخورد.مهم این است که هرکسی سهمی را در روز منفی فروخت فردای اون روز همان سهم را 5 درصد بالاتر هم شاید نتونه بخره. شاخص بسیار عالی روی 300 هزار واحد در حال کف سازی است و...
 12. ایران سهام

  اخبار گالیور

  روند کلی بازار بورس کاملا صعودی است. این وسط روزهای منفی همراه با عرضه نیز طبیعی و نرمال میباشد. قرار نیست هر روز سهام ما مثبت بخورد.مهم این است که هرکسی سهمی را در روز منفی فروخت فردای اون روز همان سهم را 5 درصد بالاتر هم شاید نتونه بخره. شاخص بسیار عالی روی 300 هزار واحد در حال کف سازی است و...
 13. ایران سهام

  برترین های ساختمانی: ثتران ، ثامان ، ثاباد ، ثشرق ، ثنوسا ، ثباغ ، ثاخت ، ثمسکن ، ا س پ ، وساخت

  روند کلی بازار بورس کاملا صعودی است. این وسط روزهای منفی همراه با عرضه نیز طبیعی و نرمال میباشد. قرار نیست هر روز سهام ما مثبت بخورد.مهم این است که هرکسی سهمی را در روز منفی فروخت فردای اون روز همان سهم را 5 درصد بالاتر هم شاید نتونه بخره. شاخص بسیار عالی روی 300 هزار واحد در حال کف سازی است و...
 14. ایران سهام

  بيمه های: دي ، پارسيان ، آسيا ، البرز ، دانا ، آرمان ، ميهن ، پاسارگاد ، شهر، ما ، اتکایی ایرانیان

  روند کلی بازار بورس کاملا صعودی است. این وسط روزهای منفی همراه با عرضه نیز طبیعی و نرمال میباشد. قرار نیست هر روز سهام ما مثبت بخورد.مهم این است که هرکسی سهمی را در روز منفی فروخت فردای اون روز همان سهم را 5 درصد بالاتر هم شاید نتونه بخره. شاخص بسیار عالی روی 300 هزار واحد در حال کف سازی است و...
 15. ایران سهام

  گروه سیمانی (سغرب ، سشرق ، سپاهان ، سشمال ، شاهرود ، سفارس و ....)

  روند کلی بازار بورس کاملا صعودی است. این وسط روزهای منفی همراه با عرضه نیز طبیعی و نرمال میباشد. قرار نیست هر روز سهام ما مثبت بخورد.مهم این است که هرکسی سهمی را در روز منفی فروخت فردای اون روز همان سهم را 5 درصد بالاتر هم شاید نتونه بخره. شاخص بسیار عالی روی 300 هزار واحد در حال کف سازی است و...
بالا