PCM
1 18 12311 ...
1 15 262

: ی ʘی ی

 1. #1

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

   ی ʘی ی

  یϐیی ی ʘی یی ی ی ی ی ی .
  ی Ȑی ی ی یی ʘی ی ی ی ی ی ی ! ی ی ی ی ی یی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی .
  ی ی ǐ ی ی یی ی یی یϐی Ȑ.
  ی یϐیی ʘی ی ی ی ǘ ی ی ی ی .
  ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی 1 ی ی.
  ی ی ی ی ю 5.3 ی ی ی ی :

  http://www.amibroker.com/download.html

  ј ی ی ی ی Ȑیی :

  http://www.4shared.com/file/1uREssyE...RC1_crack.html

  یی ی ی Launch AmiBroker ی ی ی ی Brokey.dll ј ی ی ی ی ی ی.
  ی ی ی .
  ǐ ی ی یی technicalanalyse@yahoo.com ی Ȑی.

  ی ی ی ی یэی ی یی .


 2. # ADS
  ads
  ADS
  -
  -
  -


   ی

   ی
   

 3. #2

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  ی ی TSETMC :

  ی ی ی :
  1 - TSECLIENT
  2 - ی ی TSETMC ی
  ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ..... . ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑی!
  ی ی ی ی ǐ ی .
  Ԙ ی ی :
  ی www.tsetmc.com ی. ی ی ی ی( Ԙ)  یی ی ی. ی ی ی ی ی ( Ԙ )  ی ی ی یی ی ی ی . data ی ی Ӂ ی ی ی ی.  ی ی ی ی.
  ی ی ی.
  ی ی ( ی ی ی )
  ی ( ی - ی) ی ی ی یی Ԙ ی ی ی یی .
  ی ی ی Text ( Ԙ ) ی ی Ӂ ی Save ی.  16:30 ی ی ی ی ی ی.
  ی ی ی .
  ǐ ی ی یی technicalanalyse@yahoo.com ی Ȑی.

  ی ی ی ی یэی ی یی .


 4. #3

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  یی ی ی ی :

  ی یی ј ی ی .
  ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ....) ی Ȑیی. ی ی ی ی .... . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .. ی ی ی ی ی.
  ی ژ ی ی ی ی .

  Ԙ ی ی ی .

  ǐ ی ی یی technicalanalyse@yahoo.com ی Ȑی.

  ی ی ی ی یэی ی یی .


 5. #4

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  Data Base ی AmiBroker :

  ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی Ӂ ی ی ی ی ( Ԙ ی) :
  ی ی New ی ی DataBase ی ی.  ی ی DataBase ی ی . Database Folder ی ی ی ی ی ی ی ی ( Tsetmc ی Irbourse) ی Create ی ok ی.
  ǘ Data Base ی ی ی ی ی ی DataBase یی ی ی ی ی ی ی ( ی ی ی ) 6. #5

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  ی ی :

  1 - ی ی Import wizard ی.
  2 - ی Pick File ی ی.
  3 - ییی ی ی ی Next ی.
  4 - Define Fields ی . ی More columns ی Ӂ 10 ی ی:
  Ticker
  YMD
  Open
  High
  Low
  Close
  Volume
  openInt
  openInt
  openInt
  Ӂ Skip first ی 1 ی.
  5 - ی Log errors ی Next ی.
  6 - ی ی Add current settings to ASCII importer ی
  7 - ی Finish ی ی.
  ی DataBase ی .
  ی ی ی ی ی ی ی Import Wizard ی ی Import ASCII ی ی.
  ی ی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ی .
  ی ی یی ǐ ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی.

  ǐ ی ی یی technicalanalyse@yahoo.com ی Ȑی.

  ی ی ی ی یэی ی یی .


 7. #6

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  : ی ی

  ی ʘی ی :

  1 - ی ی ی یی. ی ی یی یی ی ی . ی یʿ یی ی ی ی ی ی ی.
  ی ی ʿ ی ی ی Zoom +3 ی ( یی ی Zoom out ی 3 ی Zoom In ی ی) ی ی Ϙ Ctrl+ ی 捘ی ی . Ӂ 3 Ϙ ctrl+ ی(ی ی ی ی ی ی ی)

  2 - ی ی ی ی ǁی ی. ی ی ی ی ی ی..... ی ی ی ی ی ی ی یǍی ... ύ Ԙ ی. ی ی یی ی ی ی.

  3 - ی ی ی ی یی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی) .ی ی ی(ی ی ی ј ی)

  4 - ی ی ی ی ی یی ی. ی ی ј ی ی . یی ی ی ʐی 4 ..... ی یی ی ی.
  ی ی ی ی یی 捘ی ی ی . ی ی ی ʐی ی ی ی ی.

  5 - ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی .

  И یی ی یی ی ی ʘی ی ی ی ύ .
  ی ی ی ی ی ی !!! ی ی یی ی ی ی !!!
  ی ی یی technicalanalyse@yahoo.com Add ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی Ԙ ی. ی ی ی ی ی یی .


 8. #7

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  :

  ی ǐ ی یی ی یی ی یی .
  ی ی ʘی ی :

  1 - ی
  2 - ی ی
  3 -
  4 - ی ǁی

  ی ی ی ǁی (Candlesticks) ی ј ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی ی. ی ی ی ی.
  ی ی. ی ی ی ی ی.

  ی : ی ی ی ی یی ی ی. ǘ ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ј ی .
  Ԙ ی ی ј ی ییی ی ی ی.  ی ی : . . ی . 捘 .
  Ԙ ی ی ی ی ییی ی ی ی.  ی ی ی ی یی :


  Open : 捘 .
  High : .
  Low : .
  Close : 捘 .
  ی ی ی ی ی .
  ǐ ی یی ی ی ی ی ی .
  OHLC . ( Open , the High , the Low, and the Close ی )

  ی ǁی : ی . ی ی ی Ԙی . ی ی ی ی ی . یی ی یی ییی ی ییی ی ی. ی ی ی ی ی .
  ǐ ی ی ی یی (ی ی ) ی ی ی ی . ǐ ی ی (ی ) ی ی ی ی ی ی.


  ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی. ی ی . ǐ . ǐ .


  Ԙ ی ی ی ییی ی ی :  ی ی ی ی ی ژ . ی ی ی .
  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی :
  ی View ی Ӂ ی ی Price Chart Style ی. ی Line ی ی Candlestick ی Bars ی ی ی . ی یی Line with dots ی ی ی یی ی ( ی ی )
  ی یی ی ی .


 9. #8

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  : ی یی

  ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی یی یی یی .
  ی یی ی 1 2 10 20 ی ی 2 ی 5 10 50 55 ی ی 2 ی ی 10٪ یی .
  ی یی ی ی یی ی ی ی ی یی ј ی ی ی .  Ԙ ی ی ј ی ی ی ی یی. ی یی ی . ی ی ی ی یی ی .
  ی ی ی . ی یی ی. ی ی یی یی ی ی ی ی ی Parameters ی ѐ Axes & Grid ی Type Liner Logarithmic یی ی.

  ی ی ی ی ی ی ی ϝ . ʐ ی ی .
  ی ی Ϙ Ctrl+M ی. ǐ ی ی ʐی یی Ctrl+W ی Ctrl+D ی ی .

  : ی ی ی ی ی ی ی ی .(ǐ ) ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی . یی ی ی .  ǐ ی ی ی ی ی ی :
  Charts ی ی Basic chart ی ی Ӂ Volume Șی ی ی یی Ӂ ی Ok ی.  ǐ ی ی یی technicalanalyse@yahoo.com ی Ȑی.

  ی ی ی ی یэی ی یی .


 10. #9

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  : یی ی

  Pivot : ѐ ی ی ی ی(ی ǘ ). ی ی Ԙی ی .
  : ی ی ی PEAK ی ی.
  : ی ی یی یی ی PIT ی.

  : ی ی .
  ی : ی ی .

  ی ی ی ی ی ی ی ϐ ی ی. ی ی ی ϐ ی یی ی .
  ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐ . ی ی ی ϐ ϐ ی ی ی.

  ی ی :
  ی ی ϐ . ( ی ی ی )
  ی ی یی ی .
  ی ی یی ی .

  ی :
  ϐ ی ی .( ی . ی ی 1000 ی ی 5 100 ی 1000 ی ی ی ی500 ی ی ی ی )
  ی ی ی .
  ǘ ی ی ی .
  Ԙ ی ی ی ی 5 ی ی . ی (1.3245) ی ی ی ی ی ی .  Ԙ ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .


  ی Ԙ ی .


  ی Ԙ ی ی ی ی ی Ӂ ی ی .

  ǐ ی ی یی technicalanalyse@yahoo.com ی Ȑی.

  ی ی ی ی یэی ی یی .


 11. #10

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  : ʘی ی/ یی

  ی ی ی ǘ И ی ی ی :

  1 - ی ی ی ی ی ی ی (ی یی 1000 500 100 ..... ی ی ی )
  2 - ی ی () ی () ی ی .
  3 - ی () Ԙ یی ژ ی ی.
  4 - Ԙ ѐی ی یی (ی) ی .

  ی () ی Ԙ ی Ͽ

  1 - ی ی ی ی () . (ی 1٪ 3٪ ی Ԙ ی )
  2 - ی 2 ی ی ی () .
  3 - Ԙ ی () ی .

  ی ی ی Ԙ ی () ی ی ѐ Touch ی .
  یی : ی/ Ԙ یی ژ ی ی.

  یی ی ی ی ی ʘیی . یی ی ی ی . یی ی ی ی ѐ ی ی ی .
  ی ј ی ی . ی ی یی یی ј یǘ ی . ی یǐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
  ǘ ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
  ی ی Ԙ ی ی ( ) ی Ԙ ی ی ( یی ی ) ی Ԙ ی ( یی ی ). ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی .
  ی ی ی ی ǘی ی ی ی ј ی ( ی ј یی ی Sell یی ی Buy ی ی Sell ی ی ی ی Ґ Ȑیی)


  ی/ یی Ԙ یی ژ ی ی.
  یی ی ی ی ی .
  ی ی ی ( ییی ) ی ی.
  ی ی ی ( یی ) ی ی.

  یی ی :

  1 - ی ی یی .
  2 - ی ی . ( ی Touch ی ی ی )
  3 - ی ی یی (ی ی 2 ی ی)
  4 - ی ی .

  ی ی ی ی ǐ ی 3 ی ی :

  1 - ѐ (ی ی 6 )
  2 - (ی 3 3 )
  3 (ی 3 )

  : ی ی ѐ ی ی ی 捘 یی ی . Ԙ ی ی :


  Ԙ یی Ԙی ی ی ی ( 1 4) ی ی ی ی ѐ ی ( 2 3) ی 3-2 3 捘 . ی c ی ѐ ی ی ی ی ی . 4 ی ی .
  ی ј ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی Ԙی ی .


 12. #11

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  ی ʘی ی . ǐ ی ی ی ی :
  1 - ی ʘی ی ی
  2 - The Best Trendlines method Of Alen Andrews
  3 -ی ی ǁی ی ی
  4 - Dynamic Trading Writting By Robert Miner
  یی ی ی ی ی ی ǘ ی ی .


 13. #12

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  یی ی ی ی ی ی ј ..... ύ Ԙ .
  ی ی ی یی ی یی ی ϐ ی یی Ԙ ی یی ی ǐ ی ʘی ی .


 14. #13

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  :

  ی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

  یی :
  ی ی ی ی. ی ی ی () ی ی ی (Ԙی ی ی ی ی) ی (ی ی ی )
  ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
  Ԙ ی ی :


  ی ی ی ی ی ی
  ی یی یی ی ی ی ژ.
  ی ی ی یی Ԙ . یی ǐ ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ژ ی . یی ǐ ی ی ی ی ی ی .
  Ԙ ی Eur/Usd ی ی 1 . ی 6 ( ) ی ی retouch .  Ԙ یی ژ ی ی یی ی ی ی ی ی ی .

  یی یʿ ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ( ی ј Buy ی ی Sell ) Ԙ ی ʎی :  ǐ ی ی! ی ی ی Sell ی ی Buy ی ی ی ( 15٪ ی ی ) ی ی ی ی ی ی ( ی ی ) ی (ی ی ی ی ی ی ی) ی ی ی ی یی .
  ی ی ی ی یی ی Ԙ ی ( ی ی ی )
  ی ی Ԙ ی ј ( ی Break Out ی )
  Ԙ ی ی ی ی ی ی ی .  ی ی ی ی ی . ی ی ی ѐ( ی ی ی یǍی یی ی ی ی.....)
  ی ی ی . ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
  ǘی ی ی یی . ی ی ی ی ј ی ی ی.
  ی ی Trendline ی Prallel Line ی. ǐ ی یی ی ǘ ی ی ی Delete Study ی ǐ ی ی یی ǘ ی ی ی Delete All Study ی.
  ی ʘی ی ی. ( ی ی ی Șی ی Ӂی ....) ی ی . 15. #14

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  ی :

  ی ی ی ی .
  ی یی ی ی ی ی یی ی .......
  ی یی ی یی ی ʘی ی ی ی ی ی ی!
  ǐ ی ی Ȑیی ی ی ی ی Ԙ ی ی (ی ی ی ی ی ی یی ی ی !) ی ی ی یی ی ی ی ی یی !
  ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ی Ԙ :

  1 - Microsoft . NET Framework ю 1.1 ی ی XP ю ی ی ی ی ی ی.
  2 - ی ی TSEClient ǘ ی ی ю ی ی ی.
  3 - ǐ ی ј ی ی ی ی ی ی :
  WIndos XP control panel regional and language option advanced farsi Restart .
  ǐ Windos 7 ی ی control panel clock,language,and region Ӂ region and language Administrative change system locale Current system locale persian Ӂ .
  4 - Tseclient ی ی 1 ی ی Ӂ ی ی .......

  :


  ی ی ی ی ی.
  http://market.tse.ir/Shakhes.aspx
  ی ی ی ی ј ی ی یی ی ی ی ی ی ! ی ی ی ی ی.
  ی ی ی یی ی ی!


 16. #15

  Apr 2010
  1,072
  Ԙ
  1,367
  Ԙ: 13,064 1,094

  ی ی + ی ی ی 1389/9/12:

  http://www.4shared.com/file/3lBOLSZc/TseData.html

  ی ی ی ʘی ی ی( ی) :

  http://www.4shared.com/document/8Zad..._the_Fina.html

  The Best Trendlines method Of Alen Andrews( ی) :

  http://www.4shared.com/document/sMx6...thods_of_.html

  ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی  .
  ی ی ی ی  ( ی ی ی ی Ԙ )

  ی ی ʘی ی ی ی ی ..... ی ʐی ʘ !!! ی یی .... ی ی 1000 ی ی ی( !)

  ی یی ی


1 18 12311 ...

ʐ

 1. : 37
  : Thursday 24 October 13, 00:12
 2. : 7
  : Tuesday 12 October 10, 01:06

یی:

ј

ǐ
ǐ

Tags for this Thread

ی, ی, , , ی, , , ی ʘی, , , , ی, , , , , , ی, , , , ǐ, , ,

View Tag Cloud

Bookmarks

Bookmarks

ʐ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  


ی䘝ی : ; ی ; ی ی ; ; ی ʘی